Dark mode

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Step A/S, som ejer Byvejret, er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du ringe til Kundeservice: +45 70 20 20 82.

Persondatapolitik

I Byvejrets persondatapolitik redegøres for hvordan vi anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du enten bruger vores hjemmeside eller app.

Definition af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores websites og vores app, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, bruger vores services eller foretager køb.

Formål med indsamling af persondata

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services og ydelser, du har efterspurgt, som f.eks. at gøre Byvejret reklamefri. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Cookies

Byvejret.dk benytter cookies og sessioncookies ifm. bl.a. login og dit valg af hhv. "fuld" og "mobil" versionen af vores hjemmeside, således du frit kan bevæge dig rundt på vores side, mens du er logget ind. Sessioncookies slettes automatisk når din browser lukkes eller efter få minutters inaktivitet, hvorimod cookies (som er små uskyldige tekst-filer i din browser) kan eksistere i væsentlig længere tid. Vi benytter cookies for at give dig den mest brugervenlige oplevelse af vores side, og ved at benytte vores side accepterer du vores brug af cookies. Cookies og tredjepartcookies fra f.eks. Google Analytics og Facebook benyttes for at indsamle anonym statistik omkring brugen af vores hjemmeside, og målrette vores markedsføring, analysere brugen af vores hjemmeside samt visning af indhold der kan være tilpasset dine interesser.

Indsamling af persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Byvejret benytter Google Analytics for at kunne analysere og optimere brugen af vores hjemmeside og app.

Ved brug af vores system, indsamles anonymt informationer om telefonens placering, som er hentet via GPS, såfremt der på brugerens enhed er givet tilladelse til at benytte GPS. Den indsamlede position bruges til at vide vejret på den lokation brugeren befinder sig på.

Indsendelse af anonyme data til at forbedre Trafik Alarm (Crash log og fejl i app'en), indsender data såsom enheds navn, type operativ system og appversion til vores server, helt anonymt og på ingen måde forbundet med din person.

Ved henvendelse til Byvejrets support indsamles din brugerens e-mail adresse med henblik på at kunne sende svar retur på support henvendelsen.

Brugerne skal IKKE medsende personlige oplysninger i support e-mails.

Betaling for abonnement og varer

Køber du abonnement igennem vores app, modtager vi ingen personlige informationer fra App Store / Google Play omkring dig. Af hensyn til afregning af moms og skat, skal vi som dokumentation for køb gemme kopi af købsoplysninger fra AppStore og Google play.

Kontaktformular

Al henvendelse til Byvejret via vores App, sendes direkte via e-mail og gemmes ikke i en database. E-mail adresser indsamlet herfra, vil ikke modtage yderligere informationer fra os, udover hvad der måtte forventes ifm. din henvendelse, f.eks. hvis du har stillet et spørgsmål.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Samtykke

Dit eventuelle samtykke til modtagelse af nyhedsbrev, samt modtagelse af relevant markedsføring er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. Persondata opbevares højst 12 måneder, hvorefter de slettes.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og med instruks fra os. Tredjeparter må ikke anvende personoplysninger til egne formål.

Vi anvender kun data behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Kundeservice.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte Kundeservice og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige ift. det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af data portabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Såfremt du mener, at vores behandling ikke lever op til lovgivningen, er her mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet

Dette websted ejes af:

Step A/S. Nedergade 35, 1. sal 5000 Odense C Telefon: +45 70 20 20 82 E-mail: byvejret@step.dk

CVR: 25506227